Autoškola Bc. Petr Tomek

home-odkaz


Závěrečná zkouška

Termín závěrečné zkoušky následuje po ukončení výuky a výcviku a to tak, aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva. Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola.

Zkouška probíhá v jeden den. Provádí ji s Vámi zkušební komisař a skládá se ze 2 částí:

  • test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy (max. 30 minut)
  • zkouška z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem (min. 30 minut)

Již se neprovádí ústní zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla!

Zkouška z pravidel silničního provozu se koná v sídle zkušebního komisaře v Moravských Budějovicích. Praktická zkouška z jízdy se absolvuje v Jemnici a okolí, případně dle domluvy v Moravských Budějovicích.

Pokud žadatel v testu z pravidel provozu neprospěl, v další části zkoušky se nepokračuje. Pokud žadatel neprospěl při zkoušce z praktické jízdy, opakuje již pouze zkoušku z praktické jízdy. Opakovanou zkoušku lze absolvovat nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne konání předchozí zkoušky. Platí přitom, že obě části zkoušky je nutné složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky. Na každou část zkoušky máte pouze tři pokusy - při jejich nesplnění je pro další tři dodatečné pokusy nutné absolvovat doplňující výuku nebo výcvik.