Autoškola Bc. Petr Tomek

home-odkaz


Závěrečná zkouška

Termín závěrečné zkoušky následuje po ukončení výuky a výcviku a to tak, aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva. Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola.

Zkouška probíhá v jeden den. Provádí ji s Vámi zkušební komisař a skládá se ze 2 částí:

  • test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy (max. 30 minut)
  • zkouška z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem (min. 30 minut)

Již se neprovádí ústní zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla!

Zkouška z pravidel silničního provozu se koná v sídle zkušebního komisaře v Moravských Budějovicích. Praktická zkouška z jízdy se absolvuje v Jemnici a okolí, případně dle domluvy v Moravských Budějovicích.

Pokud žadatel v testu z pravidel provozu neprospěl, v další části zkoušky se nepokračuje. Pokud žadatel neprospěl při zkoušce z praktické jízdy, opakuje již pouze zkoušku z praktické jízdy. Opakovanou zkoušku lze absolvovat nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne konání předchozí zkoušky. Platí přitom, že obě části zkoušky je nutné složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky.