Autoškola Bc. Petr Tomek

home-odkaz


Skupina A

Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení těchto vozidel:

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
 • tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
 • čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg
 • opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2


minimální věk 24 let (20 let pro držitele skupiny A2 = alespoň 2 roky; 21 let s omezením na tříkolová vozidla)

doba kurzu 5 - 10 týdnů (pro držitele ŘO skupiny A2 cca 1 - 2 týdny)

možnost kondičních jízd


Výcvikové vozidlo:  Suzuki SV 650 SPovinný minimální rozsah výuky a výcviku:

A) žadatel není držitelem ŘO skupiny A2 ani A1

Předměty teoretické výuky:

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Předměty praktického výcviku:

 • 13 hodin: praktický výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: praktický výcvik údržby vozidla
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy


B) žadatel je držitelem ŘO skupiny A2 alespoň 2 roky

Předměty teoretické výuky:

 • teorie není povinná

Předměty praktického výcviku:

 • dohodnutý počet hodin výcviku v řízení vozidla (obvykle 2 hodiny)


C) žadatel je držitelem ŘO skupiny A2 méně než 2 roky
nebo je držitelem ŘO skupiny A1

Předměty teoretické výuky:

 • 2 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 1 hodina: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Předměty praktického výcviku:

 • 7 hodin: praktický výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: praktický výcvik údržby vozidla
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy(dle zákona vyučovací hodina = 45 minut)