Autoškola Bc. Petr Tomek

home-odkaz


Průběh kurzu

Výuka a výcvik může být zahájen po odevzdání vyplněné Žádosti o řidičské oprávnění a Posudku o zdravotní způsobilosti k řízení.  Žadatelé mladší 18 let musí mít na žádosti uvedený souhlas svého zákonného zástupce.

Délka kurzu závisí především na počtu hodin příslušného druhu výcviku. Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 7 - 10 týdnů. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit.

Výuku a výcvik můžete ukončit po absolvování výuky a výcviku dle učební osnovy. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny jako minimální, proto se lze domluvit na větším počtu hodin.


Předměty teoretické výuky:

  • předpisy o provozu vozidel
  • ovládání a údržba vozidla
  • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • zdravotnická příprava


Předměty praktického výcviku:

  • praktické řízení vozidla
  • praktická údržba vozidla
  • zdravotnická příprava