Autoškola Bc. Petr Tomek

home-odkaz


Vrácení řidičského průkazu

Zákaz řízení

Za účelem vrácení řidičského oprávnění, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, je třeba splnit následující podmínky:

  • přinést rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti (v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení)
  • přinést posudek o zdravotní způsobilosti
  • v případě dosažení 12 bodů v systému bodového hodnocení se musíte podrobit dopravně-psychologickému vyšetření - kontakt na dopravního psychologa Vám rádi sdělíme
  • přinést výpis z karty řidiče
  • přinést vyplněnou žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti
  • poté Vás přihlásíme ke zkoušce z odborné způsobilosti (test + jízda)

Pokud si s něčím nevíte rady, jsme tu pro Vás. Potřebné tiskopisy Vám rádi dodáme.


Zdravotní důvody


Za účelem vrácení řidičského oprávnění, kdy je doba od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti delší než 3 roky, je třeba splnit následující podmínky:

  • přinést posudek o zdravotní způsobilosti
  • přinést vyplněnou žádost o vrácení řidičského oprávnění