Autoškola Bc. Petr Tomek

home-odkaz


Tabulka přestupků s postihy a jejich bodové hodnocení

  • Bodový systém se vztahuje pouze na řidiče motorových vozidel
  • Body jsou stanoveny pevně v příloze zákona
  • Body se přičítají vždy od 2 do 7 bodů
  • Body se zaznamenávají maximálně do počtu 12 bodů
  • Podmínkou zaznamenání bodů je pravomocný postih sledovaného protiprávního jednání
  • Při více přestupcích spáchaných jedním jednáním se zaznamená počet bodů za nejzávažnější z nich

Policista a strážník obecní policie Vás nemusí o přidělení bodů za přestupek informovat. První informace od obecního úřadu je až při dosažení 12 bodů! Pokud chcete zjistit, kolik bodů vám bylo za poslední přestupek odečteno, opatřete si na poště nebo úřadu obce s rozšířenou působnosti výpis z bodového hodnocení řidiče.

Máte-li pochybnost o svém provinění, odmítněte blokové řízení. V přestupkovém řízení se tak budete moci bránit. Na druhou stranu Vám však hrozí vyšší pokuta (částka bude navýšena o správní poplatek).